Over
Fem31

Dit is een website voor heldhaftige vrouwen! De naam Fem31 komt van het Engelse woord Female en van het Bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 31, waarin een gedicht staat geschreven over een heldhaftige vrouw. 

Heldhaftige vrouwen

God wil dat heldhaftigheid in elke vrouw naar voren wordt geroepen.

In de Joodse cultuur leren de mannen het gedicht uit Spreuken 31 uit hun hoofd. ‘Eshet chayil’ wordt hun vrouw elke vrijdagavond bij de aanvang van de sabbat (de wekelijkse rustdag) toegezongen, wat zoiets betekent als ‘heldhaftige vrouw’. Het is bedoeld als een zegening,  als een geschenk aan iedere vrouw, om haar te prijzen voor de moed en liefde die ze toont in haar leven.  Het gedicht is een ode aan de heldhaftigheid die elke vrouw in zich heeft. Elke vrouw kan de moed  tonen om mensen te zegenen met haar energie, haar liefde en haar creativiteit. Hier is zij voor gemaakt door haar Schepper. God wil dat heldhaftigheid in elke vrouw naar voren wordt geroepen. Dit is waar Fem31 aan wil bijdragen.

Op Fem31 kun je verhalen lezen van heldhaftige vrouwen die moed hebben getoond in hun leven. Met deze verhalen hopen we dat je bemoedigd mag worden om de heldhaftigheid in jezelf te vinden, en bovenal: om te ontdekken wie God is, hoe je Hem persoonlijk kunt ervaren en wat Zijn plan voor jouw leven als heldhaftige vrouw is. Of je nu een gezin hebt of niet, wat je leeftijd ook is, in welke situatie je je ook bevindt, het is nooit te laat om een heldhaftige vrouw te worden!

Naast verhalen van heldhaftige vrouwen, worden er ook blogs geplaatst over Geloof & Zelfreflectie en over Gezin & Opvoeding. Thema’s waar veel vrouwen in hun leven mee te maken krijgen en die in het gedicht in Spreuken 31 ook naar voren komen.

Het gedicht

Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? 

Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.

Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken.

Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.

Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen.

Zij is als schepen van een koopman, zij laat haar voedsel van verre komen.

Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel.

Zij zet haar zinnen op een akker, en verwerft die, van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard.

Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk.

Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft ’s nachts niet.

Zij steekt haar handen uit naar het spinnewiel en haar handen houden een weefspoel vast.

Zij opent haar hand voor de ellendige, zij spreidt haar handen uit naar de arme.

Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed.

Zij maakt voor zichzelf dekens, van fijn linnen en roodpurper is haar kleding.

Haar echtgenoot is bekend in de poorten, als hij daar zit met de oudsten van het land.

Zij maakt onderkleding en verkoopt die, zij levert de kooplieden gordels.

Kracht en glorie zijn haar kleding, zij lacht de komende dag toe.

Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong.

Zij houdt de gangen van haar huisgezin in het oog, en brood van de luiheid eet zij niet.

Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar echtgenoot roemt haar:

Veel dochters hebben krachtige daden verricht, maar jíj overtreft ze allemaal.

Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.

Geef haar van de vrucht van haar handen en laten haar werken haar prijzen in de poorten.

Spreuken 31:10-31, Herziene Statenvertaling

Over Fem31